blog

Sty 12

Praca w zakupach

Nawiązując do poprzednich treści o rozmowach kwalifikacyjnych warto podać dane dotyczące rynku pracy, stopy bezrobocia w Polsce, ale też zatrudnienia w zakupach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przekazało informacje, że stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2019 r. wyniosła 5,2 % i wzrosła o 0,1% w stosunku do ubiegłego... read more →
Sty 08

5 ulubionych pytań i… odpowiedzi podczas rozmowy o pracę w zakupach (część 2.)

Pytanie 1. Co to jest zarządzanie łańcuchem dostaw? lub Jakie są kluczowe elementy zarządzania łańcuchem dostaw? Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Zasadniczo celem SCM jest udostępnienie towarów lub usług w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Jedną z możliwych odpowiedzi jest również „zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje planowanie i zarządzanie wszystkimi działaniami związanymi... read more →
Sty 02

Czy nowy 2020 rok to nowe ryzyka w zakupach?

Nowy rok to podsumowanie poprzedniego, tworzenie planów i celów na kolejne miesiące, ale też nadejście nowych potencjalnych zagrożeń. Dzisiejsze łańcuchy mają globalny charakter, a w związku z tym mogą wykazywać większe ryzyko zakłóceń i kosztów dostaw. Jak zatem ocenić ryzyko w zglobalizowanym środowisku zakupowych i jak nim zarządzać? Niski poziom... read more →
Gru 27

5 ulubionych pytań i… odpowiedzi podczas rozmowy o pracę w zakupach (część 1)

Na początku warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ramy w których powinni poruszać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej rozmówcy określa przepis art. 22(1) Kodeksu pracy, zgodnie z którym: 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko;... read more →
Gru 15

Incoterms 2020

Incoterms to stosowany są na całym świecie zbiór reguł, określających warunki sprzedaży i zakupu. Są one modyfikowane co dekadę , a w tej chwili obowiązują warunki Incoterms 2010. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy kupującego i sprzedającego. Stosowane są przy transporcie towarów od sprzedawcy do nabywcy. Od nowego roku... read more →
Gru 11

Czy chodzi tylko o cenę?

Często kupcy zgłaszają się z pytaniem czy celem naszej pracy jest jedynie redukcja kosztów. Jest to często wynikiem koncentracji wyłącznie na cenie. Bo takie są stawiane kupcom zadania i oczekiwania. Często się boimy wyjść poza magiczne postrzeganie że cena czyni cuda, a nasi wewnętrzni interesariusze dostrzegają jedynie ten aspekt. To... read more →
Gru 07

Odwrotny łańcuch dostaw

Co to jest odwrotny łańcuch dostaw? Jest to szereg czynności wymaganych do odzyskania używanego produktu od klienta i jego zutylizowania lub ponownego użycia. A dla rosnącej liczby producentów, w branżach od dywanów po komputery, odwrotne łańcuchy dostaw stają się istotną częścią biznesu. W niektórych przypadkach firmy są zmuszane do tworzenia... read more →
Gru 04

Benchmarking

Jednym z narzędzi, które służą nie tylko temu żeby ocenić jak jest, ale i temu, żeby ocenić jak mogłoby być jest benchmarking. Definiowany jest jako proces poszukiwania najlepszych praktyk biznesowych oraz innowacyjnych pomysłów które prowadzą do ciągłego doskonalenia. Obecnie ponad 70% menadżerów na świecie deklaruje korzystanie z tej metody w... read more →
Lis 29

Black Friday i ruchy łańcuchów dostaw

Dzisiaj czarny piątek, który zgodnie z amerykańską tradycją przypada na dzień po Święcie Dziękczynienia. Od początku XXI wieku zwyczaj ten jest propagowany, z powodów komercyjnych, w coraz większej liczbie innych krajów. W Polsce również obchodzony jest hucznie (słowo to nie jest przypadkowe) oraz można mówić o szale zakupowym, który ogarnia naszych... read more →
Lis 26

Kiedy negocjacje z dostawcami nas zawodzą…

Autorzy Bloga są doświadczonymi zakupowcami i wiedzą, podobnie jak Wy, że negocjacje z dostawcami nie zawsze są proste. Bywają czasochłonne, frustrujące, a gdy na końcu negocjacji pozostajemy z mniej niż pierwotnie zakładanym planem – rozczarowujące. Zastanówmy się dlaczego się nie powiodły. Oto przykłady sytuacji, które stanowić mogą kanwę do wyciągnięcia... read more →